ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับ ร.ต.ยุทธภูมิ บำเพ็ญชอบ ณ ห้องประชุม บก.พัน.ซบร.22 บชร.2

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้กับ ร.ต.ยุทธภูมิ บำเพ็ญชอบ ณ ห้องประชุม บก.พัน.ซบร.22 บชร.2

46