ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี มอบรางวัลให้กับนายทหารประทวนที่มีผลคะแนนยิงปืนสูงสุด ประจำปี 2561 จำนวน 4 นาย ณ ที่รวมพลหน้า บก.พัน.ซบร.22...

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี มอบรางวัลให้กับนายทหารประทวนที่มีผลคะแนนยิงปืนสูงสุด ประจำปี 2561 จำนวน 4 นาย ณ ที่รวมพลหน้า บก.พัน.ซบร.22 บชร.2

27