ข่าวสาร ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.2 และคณะ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2...

ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.2 และคณะ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

46