ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เนื่องในวันสถาปนา บชร.2 ครบรอบ 51 ปี ณ หน้า บก.พัน.ซบร.22...

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เนื่องในวันสถาปนา บชร.2 ครบรอบ 51 ปี ณ หน้า บก.พัน.ซบร.22 บชร.2

46