ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561 ณ ศกร.พัน.ซบร.22 บชร.2

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานพิธี ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561 ณ ศกร.พัน.ซบร.22 บชร.2

38