ข่าวสาร พัน.ซบร.22 บชร.2 ทำการฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า(ท่าพระราชนิยม) และตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล ณ ที่รวมพลหน้า บก.พัน.ซบร.22 บชร.2 ครับ

พัน.ซบร.22 บชร.2 ทำการฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า(ท่าพระราชนิยม) และตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล ณ ที่รวมพลหน้า บก.พัน.ซบร.22 บชร.2 ครับ

53