ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นเจ้าภาพถวายเพลพระ ในการบำเพ็ญกุศลศพ ศ.สพ.ญ.ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน มารดา ผบ.บชร.2 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จว.น.ม

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นเจ้าภาพถวายเพลพระ ในการบำเพ็ญกุศลศพ ศ.สพ.ญ.ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน มารดา ผบ.บชร.2 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จว.น.ม

14