ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศ.สพ.ญ.ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน มารดา ผบ.บชร.2 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จว.น.ม.

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศ.สพ.ญ.ดร.สุภรณ์ โพธิ์เงิน มารดา ผบ.บชร.2 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จว.น.ม.

13