ข่าวสาร ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ผลัด 2/61 และการต้อนรับญาติทหารใหม่ โดยมี ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 พัน.ซบร.22...

ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ผลัด 2/61 และการต้อนรับญาติทหารใหม่ โดยมี ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 พัน.ซบร.22 บชร.2

13