ข่าวสาร พัน.ซบร.22 บชร.2 ดำเนินการฝึกทบทวนท่าพระราชนิยมประจำสัปดาห์

พัน.ซบร.22 บชร.2 ดำเนินการฝึกทบทวนท่าพระราชนิยมประจำสัปดาห์

15