ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดป่าสวพลวงเจริญธรรม ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดป่าสวพลวงเจริญธรรม ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

42