ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม บำเพ็สาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาพื้นที่ วัดมะเริงน้อย บ.พะเนา ต.หัวทะเล อ.เมืองจว.น.ม.

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม บำเพ็สาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาพื้นที่ วัดมะเริงน้อย บ.พะเนา ต.หัวทะเล อ.เมืองจว.น.ม.

25