ข่าวสาร ประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ซบร.22 บชร.2 ได้กรุณามอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ บ้านพัก พัน.ซบร.22 บชร.2 ค่ายสุรนารี

ประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ซบร.22 บชร.2 ได้กรุณามอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ บ้านพัก พัน.ซบร.22 บชร.2 ค่ายสุรนารี

27