ข่าวสาร ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ให้การต้อนรับ ผอ.กคศ.สส. และคณะ ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสายสื่อสารระดับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตรวจเยี่ยมโรงซ่อม สาย ส. พัน.ซบร.22...

ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 ให้การต้อนรับ ผอ.กคศ.สส. และคณะ ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสายสื่อสารระดับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตรวจเยี่ยมโรงซ่อม สาย ส. พัน.ซบร.22 บชร.2

30