ข่าวสาร

ข่าวสาร

พัน.ซบร.22 บชร.2 และ ร.ร.อนุบาล บชร.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีบรรจุศพ บิดาของ ผบ.บชร.2

เมื่อ 23 ก.ย.61 เวลา 1900 พัน.ซบร.22 บชร.2 และ ร.ร.อนุบาล บชร.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีบรรจุศพ ศาตราจารย์กิตติคุณ แสวง โพธิ์เงิน บิดาของ พล.ต.เภา โพธิ์เงิน ผบ.บชร.2 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมืองฯ จว.น.ม. ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔...