ข่าวสาร

ข่าวสาร

พัน.ซบร.22 บชร.2 และ ร.ร.อนุบาล บชร.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีบรรจุศพ บิดาของ ผบ.บชร.2

เมื่อ 23 ก.ย.61 เวลา 1900 พัน.ซบร.22 บชร.2 และ ร.ร.อนุบาล บชร.2 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีบรรจุศพ ศาตราจารย์กิตติคุณ แสวง โพธิ์เงิน บิดาของ พล.ต.เภา โพธิ์เงิน ผบ.บชร.2 ณ วัดสุทธจินดา อ.เมืองฯ จว.น.ม. ...